Uitgaven

Als Stichting heeft de STIBANS diverse communicatiemiddelen. Naast deze website, krijgen alle STIBANS donateurs tenminste een keer per jaar de Nieuwsbrief. Tenslotte zijn er enkele STIBANS publicaties die in het verleden zijn uitgegeven. Meer informatie hierover vindt u aan de rechter kant.