Sik 286

Natuurlijk, het is zeker geen bedreigde diersoort en de zeldzaamheidswaarde was ook niet de reden dit beestje in de STIBANS gelederen op te nemen. Voor het verplaatsen van het een en ander is het echter wel een handig werkpaar.. eh, sik.
Een groep mensen werkt in Blerick met enige regelmaat aan de 286, bij een enkeling nog wel bekend als deĀ Haarlemmermeerspoorsik. Bij de restauratie is het de bedoeling, de locomotor zoveel mogelijk in originele staat terug te brengen. De sik is in 2009 overgedragen aan een van de STIBANS vrijwilligers en bevindt zich nog in Blerick.

De 286 was de laatste Sik op de Haarlemmermeerlijnen. Hier rijdt de machine over de Amstelbrug in Uithoorn. Het is kort voor het sluiten van het laatste stuk Haarlemmermeerlijnen: 16 mei 1986. Foto: Kees Mooij

De 286 was de laatste Sik op de Haarlemmermeerlijnen. Hier rijdt de machine over de Amstelbrug in Uithoorn. Het is kort voor het sluiten van het laatste stuk Haarlemmermeerlijnen: 16 mei 1986. Foto: Kees Mooij

Sik 286 te Blerick, 28 augustus 2005. Foto: STIBANS

Sik 286 te Blerick, 28 augustus 2005. Foto: STIBANS