Ons “onderkomen”

Van voorjaar 2002 tot september 2009 had de STIBANS de beschikking over een van de loodsen, behorende tot het werkplaatscomplex in Blerick. De oudste loods dateert uit 1890. Tot en met 1968 is hier een wagenwerkplaats gevestigd geweest, nog tot medio 1995 zijn hier nog kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Enkele marginale spoorse activiteiten duurden nog tot eind vorige eeuw, waarna de loodsen definitief werden gesloten.

Zijaanzicht van de oude loods. De oude vrachtwagen is een DAF torpedo uit 1960, particulier eigendom

Zijaanzicht van de oude loods. De oude vrachtwagen is een DAF torpedo uit 1960, particulier eigendom

Sinds 2007 is de Stichting BOEi eigenaar van de loods. Stiching BOEi wil in samenwerking met diverse partijen de loods restaureren om een combinatie van functies te laten vervullen. Hierin speelt STIBANS ook een rol, deels in combinatie met ROC ’t Gilde om een werkplaats voor lerend werken te realiseren. Ook een commerciële functie is hierbij een mogelijkheid, en het Spoorwegmuseum wil een deel als stalling van materieel gebruiken. Inmiddels is Stiching BOEi bezig met het opknappen van de loods: sporen worden herlegd, het zaagtanddak gerepareerd en de ramen vervangen.

Omdat in 2009 stichting BOEi een huurder had gevonden voor de sporen in de loods die aangesloten zijn op het naastgelegen emplacement, beperkte dit de voor de STIBANS te gebruiken ruimte. Materieel kan vaak niet buiten gestald worden in verband met aantasting door weer en vandalisme. Deze omstandigheden hebben gezorgd dat het wagenpark van de STIBANS ingeperkt moet worden. Hoewel de huurder afzag van de huur van de loods, gaat dit proces door, waarbij het materieel wordt beoordeeld en eventueel een betere plek wordt gevonden ervoor.

Voor meer informatie over Stichting BOEi en de loods, kijk op de projectpagina van BOEi.